Regulamin

Regulamin korzystania z apartamentu

Chcemy uniknąć nieporozumień i zapewnić Państwu udany wypoczynek, dlatego prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszych apartamentów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Pobyt

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Gość powinien określić czas pobytu, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.
 5. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Właściciel wyraża zgodę na pobyt zwierząt w apartamencie.
 7. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 8. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Obowiązki właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewniania warunków do pełnego wypoczynku gościa.
 2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Gościa.
 3. Właściciel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń Apartamentu , czystości i porządku w Apartamentach oraz natychmiastowo usuwać usterki i braki.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na życzenie pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.
 6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

Obowiązki gościa

 1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 3. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Pracownika Pałacu Tatrzańskiego.
 4. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 5. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nie przestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie właściciel nakłada karę w wysokości 500 PLN.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

Przekazanie kluczy

 1. Klucze do Apartamentów przechowywane są w sejfie obok drzwi do każdego Apartamentu. Wszystkie informację dotyczące lokalizacji Apartamentów oraz kody do sejfu i drzwi wejściowych zostaną wysłane do Gościa w dniu przyjazdu.
 2. W dniu wyjazdu Gość zostawia klucz w sejfie obok Apartamentu.

Hasło do Wi-Fi 12345678